vrijdag 4 februari 2022

Het effect van biobrandstoffen en brandstofmanagement

In plaats van gewone diesel in een noodstroomaggregaat kunt u ook kiezen voor biobrandstoffen. In combinatie met strak brandstofmanagement kan dit zorgen voor véél minder (CO2) uitstoot. Hieronder leest u hierover meer.

Wat is biodiesel?

Voet Energy Solutions biedt twee soorten schonere soorten diesel aan. HVO, een biodiesel, en GTL, een synthetische diesel. Beide soorten zijn schoner dan gewone diesel.

GTL staat voor Gas to Liquid. Dit is een synthetische dieselsoort en het is gemaakt van aardgas. Het voordeel van deze schonere diesel is dat het te gebruiken is in oudere en nieuwe dieselmotoren. Hiervoor hoeven geen aanpassingen gedaan te worden. 

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een biodiesel. U kunt het al opmaken uit de naam; deze diesel wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Deze schone diesel kan gebruikt worden in de dieselmotoren van onze aggregaten. HVO is een biodiesel met een Europese normering (EN14214). HVO diesel wordt ook wel eens ‘blauwe diesel’ genoemd. Ook bij deze diesel zijn er geen aanpassingen nodig aan de dieselmotoren.

De uitstoot van biosdiesel

Deze twee schonere brandstoffen stoten veel minder schadelijke stoffen uit. Dit komt onder andere doordat de zogenoemde koolwaterstoffen uit deze diesels zijn gehaald en dit zorgt ervoor dat het schoner brandt. En een schonere verbranding betekent minder rook met onder andere minder zwaveldeeltjes, minder fijnstof (PM) en minder stikstof (NOx).  

hvo-gtl.jpg

Tijdens het verbranden van GTL komt iets minder CO2 vrij dan bij gewone diesel. Alleen doordat er tijdens het productieproces van GTL meer energie nodig is, ligt het niveau van CO2-uitstoot van deze GTL-diesel en gewone diesel ongeveer even hoog. 

Dit is niet het geval bij HVO diesel. Tijdens het productieproces wordt er minder CO2 uitgestoten. Dit komt omdat het uit biomassa wordt gehaald. Wanneer er 100% HVO wordt gebruikt, kan deze CO2 reductie oplopen tot zelfs 89%.

Wat is de prijs van biodiesel?

De prijzen van biodiesel zijn niet hetzelfde als gewone diesel. Zie hieronder de prijsverschillen in februari 2022.

 Brandstofsoort  Prijsverschil in procent t.o.v. diesel
 Diesel  0%
 GTL  4%
 100% HVO  13%


Ondanks het prijsverschil is biodiesel dat het in ons opzicht waard door de reductie in uitstoot. Daarnaast is het ook mogelijk om HVO te vermengen met gewone diesel. 

Het effect van brandstofmanagement

Bijna al onze machines kunnen wij ‘monitoren op afstand’. Via een online portal kunnen wij heel gedetailleerd bekijken hoe het aggregaat functioneert. Hiermee zien we onder andere het energieverbruik, de inhoud van de interne brandstoftank en lezen we eventuele foutmeldingen uit. Tijdens een project zorgt deze software ervoor dat we u bijvoorbeeld kunnen adviseren om een kleinere aggregaat in te zetten om hiermee brandstof (en geld) te besparen. 

Met Powermanagement kunnen we de maximale belasting aanpassen aan de variabele stroomvraag. In veel gevallen is het energieverbruik niet de hele dag op hetzelfde niveau. We doen dit door twee aggregaten te plaatsen (bijvoorbeeld van 250kVa per stuk), in plaats van één aggregaat (van 500kVa). Deze aggregaten zijn uitgerust met een besturing die ervoor zorgt dat er niet meer energie wordt opgewekt dan nodig. In bepaalde gevallen resulteert dit er in dat één van de twee aggregaten uitschakelt omdat er uit één aggregaat voldoende energie komt.

De tijdsklokken die op alle aggregaten van Voet Energy Solutions zitten, bieden ook een oplossing. Ook op deze manier draait een aggregaat nooit wanneer er op vaste tijden geen stroombehoefte is.