Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Alle aanbiedingen van Voet zijn vrijblijvend. Tekstuele fouten, prijs- en productwijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden bij benadering en binden ons niet.

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Energy Solutions niet toegestaan om de op deze website opgenomen informatie, tekst, foto’s en dergelijke geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen, openbaar te maken of toestemming te geven voor publicatie. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie.

 

Privacyverklaring

 

Voet gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens aan Voet geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers van Voet Energy Solutions

Wanneer u gebruik wilt maken van onze service vragen wij om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voet Energy Solutions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voet gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact opnemen - indien dit nodig is - om onze diensten uit te voeren en het informeren over wijzigingen van onze diensten.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens worden door Voet Energy Solutions verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming of digitaal formulier, afgifte visitekaartje. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voet Energy Solutions de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Voet Energy Solutions opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Voet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden.

Gegevens delen met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen aan derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voetverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van Google Analytics op de website

Wij analyseren het gebruik van onze website www.voetverhuur.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, plaatsen wij cookies op het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien wie gebruik maakt van de website en voor het opstellen van analyses en rapportages. Wij gebruiken deze cookies niet om uw internetgedrag te volgen en dus ook niet om mee te adverteren. 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@voetverhuur.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

2021 © Voet Verhuur B.V.

Plantijnweg 4
4104 BB Culemborg
+31 (0) 345 68 4000
info@voetverhuur.nl

IBAN: NL 90 ABNA 0813 7619 13
KVK nummer: 30247618
BTW nummer: 819992914 B01