Power Reverse box

Om generators (of aggregaten) te beschermen tegen terugkomende energie voorzien we ze van een zogenaamde Power Reverse Box.

Zonnepanelen in de wijk? Bescherming door Power Reverse Box

Zet u een generator in een wijk waar zonnepanelen op de daken van huizen liggen? Dan is het goed om die uit te rusten met een power reverse box: generatoren zijn alleen geschikt om stroom te leveren, niet om te nemen. Een power reverse box beschermt het aggregaat hiertegen.

Beveiliging voor generator

Power reverse boxen zorgen voor bescherming van aggregaten. Voet heeft diverse terugleveringsbeschermers in het assortiment voor uw tijdelijke stroomvoorziening, bijvoorbeeld op de bouwplaats of in een woonwijk.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Power reverse box van Voet

Power reverse box 90 kW

Power reverse box die aggregaten beschermt tegen terugkomende energie in het netwerk. Geschikt om in te zetten voor kleinere generatoren.

Power reverse box 90 kW

Power reverse box 300 kW

Heeft u veel capaciteit nodig? Dan is deze grote power reverse box de juiste toepassing voor een betrouwbare energiebron.

Power reverse box 300 kW