donderdag 11 april 2024

Voet biedt maatwerk oplossing voor afvalverwerker na brandincident

Voet Energy Solutions biedt snelle en efficiënte maatwerk energieoplossingen voor afvalverwerker na brandincident in samenwerking met Eqin. Een afvalverwerker in de Rotterdamse haven werd afgelopen zomer geconfronteerd met een crisissituatie toen er brand uitbrak bij één van hun ketels, waardoor de centrale stil kwam te liggen. Met een indrukwekkende energieaansluiting van 80 megawatt op het 25kV net in Rotterdam, voorziet het bedrijf niet alleen zichzelf, maar ook omliggende bedrijven van energie.

Een naburig bedrijf werd vanwege de brand direct afgesloten van de beschikbare energie. Met spoed hebben we een redundante energievoorziening van 2x 1000 kVA geleverd, inclusief brandstoftanks en een onderverdeler. Zo hebben we de E-installatie snel weer operationeel gekregen. Binnen 4 uur na het initiële verzoek was 80% van de installatie weer in bedrijf.

Het initiële verzoek voor het naburige bedrijf kwam via onze partner Eqin. In complexe situaties werken we samen om zo snel mogelijk een tijdelijke energievoorziening te kunnen leveren. Na het succesvolle herstel bij het naburige bedrijf volgde via Eqin al snel een vergelijkbaar verzoek van de afvalverwerker zelf. Zij wilde als eerst het energiegebouw en een containerkraan operationeel hebben.

Om de energievoorziening bij de afvalverwerker te herstellen hebben we een hybride opstelling geïmplementeerd. 

Voor de containerkraan, met een gevraagd vermogen van 1200 kW op 3000V., is een innovatieve oplossing bedacht. Omdat traditionele aggregaten hiervoor niet toereikend zijn hebben we 2 batterijsystemen van 422 kWh, gekoppeld aan een 3kV transformator, ingezet die de kraan van de benodigde energie voorziet. 

Een 500 kVA generatorset zorgt daarbij voor het bijladen van de batterijsystemen. Deze wordt automatisch bij- en afgeschakeld wanneer de batterijen leeg dreigen te raken. Echter, in dit geval laden we de batterijsystemen niet volledig op waardoor een buffer vrijgehouden wordt om de terug geleverde energie van de containerkraan op te kunnen slaan.

Door de installatie zgn. in ‘droop’ te regelen zorgen we ervoor dat de containerkraan kan hijsen én zakken zonder dat daarbij energie verloren gaat. 

Ook voor het energiegebouw is een hybride opstelling gemaakt. Binnen twee dagen hebben we bij in totaal 5 gebouwen zo’n hybride opstelling gerealiseerd. Om zo snel mogelijk in bedrijf te kunnen, hebben we gekozen voor een modulaire energievoorziening waardoor schaalbaarheid en dynamische uitbreiding mogelijk zijn zonder de bestaande installatie te verstoren.

Hiermee is fase 1 afgerond en hebben we ons gericht op het voorzien van de meeste urgente behoeften direct na de brand.

Omdat de centrale dusdanig beschadigd is wordt in fase 2 door Voet Energy Solutions een tijdelijke bypass aangelegd, waarin we de centrale weer volledig operationeel maken.

We blijven ons inzetten voor snelle, duurzame en efficiënte energieoplossingen. Onze expertise en flexibiliteit spelen hierbij een cruciale rol. Alleen zo kunnen we bedrijven in noodsituaties ondersteunen.