woensdag 27 maart 2024

Tijdelijke stroomoplossing voor werkzaamheden aan transformatorhuisje

Netbeheerder Liander is in Hoorn gestart met de ombouw van een transformatorhuisje. De werkzaamheden omvatten het installeren van een nieuwe transformator, de schakelaars en het laagspanningsrek. Om de bestaande elektrische installatie tijdens de werkzaamheden over te nemen hebben wij twee provisoriums geleverd.

Het doel van provisoriums is om de stroomvoorziening in het gebied tijdens de ombouwwerkzaamheden te garanderen. Hierbij worden alle middenspanningskabels, afkomstig van de netbeheerder, omgelegd en aangesloten op onze provisoriums. Op deze manier kan de aannemer de werkzaamheden uitvoeren zonder dat er tijdens deze periode een aggregaat hoeft te draaien. Deze oplossing resulteert in aanzienlijke besparing op brandstof, geluidsoverlast en CO2-uitstoot, én minimaliseert het de overlast voor de omgeving.

Zodra de provisoriums operationeel waren is de aannemer gestart met de ombouw van het transformatorstation. Dit hele proces verloopt soepel én zonder onderbrekingen in de stroomvoorziening. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half april klaar. Na afronding van de werkzaamheden wordt alle middenspanningsbekabeling uit het provisorium weer omgelegd en aangesloten in het vernieuwde transformatorstation van Liander. Voet Energy Solutions zal vervolgens de provisoriums weer ophalen, waarmee de tijdelijke stroomoplossing wordt afgerond. 

https://youtu.be/iEG9eHEJ-BU