woensdag 29 november 2023

Een groen alternatief: swappen van mobiele batterijsystemen

Duurzaamheid en milieubewustzijn is een groeiende prioriteit waar innovatieve oplossingen steeds belangrijker worden. Eén van die innovatieve oplossingen is het swappen van mobiele batterijsystemen. Een concept dat zijn oorsprong vindt in de autobranche en nu ook in de energie-industrie wordt toegepast. Bij Voet Energy Solutions hebben we deze aanpak, door middel van een pilot project, succesvol geïmplementeerd.

In de autobranche is het wisselen van batterijen al ingeburgerd. In plaats van wachten tot een batterij is opgeladen, wordt deze simpelweg omgewisseld voor een volledig opgeladen exemplaar. Voet Energy Solutions past een vergelijkbare benadering toe, maar dan met mobiele batterijsystemen. Dit is vooral relevant in gebieden waar minimale uitstoot van stikstof en CO2 een vereiste is.

Duurzame alternatieven voor grote projecten

Voor grootschalige projecten met een energiebehoefte van 5 á 6 megawatt zijn alternatieven voor de dieselgenerator zoals waterstof en mierenzuur niet toereikend. Daarbij is bij waterstof ook vaak de vraag hoe groen de waterstof daadwerkelijk is. Om deze uitdagingen aan te pakken wordt het swappen van mobiele batterijsystemen als veelbelovende optie gezien.

Het alternatief om voldoende groene energie op locatie te krijgen is dus het swappen van mobiele batterijsystemen. Hierbij rijden we van locatie A (laadlocatie) naar locatie B (werklocatie). Op locatie B wordt een soort batterijhub gemaakt om ervoor te zorgen dat er een buffer blijft waar energie kan worden opgeslagen. Op locatie B kan de afnemer zijn energie uit de batterijhub halen die er staat. Een mobiele estafette zorgt voor het transport van energie van locatie A naar locatie B, waardoor emissieloos werken op de werklocatie mogelijk is.

Een praktijkvoorbeeld:

Tijdens het pilotproject in Breda werd deze aanpak toegepast. Vanuit een centraal punt werd de energie naar locatie getransporteerd, waardoor op locatie volledig emissieloos gewerkt is.

Focus op duurzaamheid

Bij het swappen van batterijen moet rekening worden gehouden met verschillende scopes van CO2-uitstoot. In het pilotproject in Breda lag de nadruk op scope 1, wat emissieloos werken op locatie betekent. Nu is het van belang dat we dit gaan uitdraaien naar scope 2 (transport) en scope 3 (de oorsprong van de energie). Een integrale aanpak omvat dus meer dan alleen emissieloos werken op locatie. Het streven naar duurzaamheid moet alle aspecten van het proces omvatten om CO2- en stikstofuitstoot te verminderen.

Het swappen van mobiele batterijsystemen biedt een veelbelovende en duurzame oplossing voor de energievoorziening op locatie. Door te focussen op het minimaliseren van CO2-uitstoot in alle scopes en gebruik te maken van groene energiebronnen, kunnen verschillende sectoren een significante stap zetten in de richting van een duurzamere wereld. Met de huidige energietransitie en het Nederlandse duurzaamheidsbeleid, wordt het swappen van mobiele batterijsystemen een concept dat regelmatig zal terugkeren in de praktijk.

Een stap in de richting van een groenere toekomst waarbij innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan. Samen werken we aan energie voor de volgende generatie.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het swappen van batterijen? Of ben je benieuwd naar de haalbaarheid op jouw locatie? Wij zijn er om jou te helpen. Samen kijken we naar de mogelijkheden en oplossingen die het beste aansluiten bij jouw project. Neem contact met ons op en ontdek hoe het swappen van batterijen een duurzame en efficiënte oplossing kan zijn voor jouw energiebehoeften.