donderdag 23 november 2023

Het belang van veiligheid en certificeringen bij Voet

Bij Voet Energy Solutions werken we volgens de Standards of Voet, waarbij we streven naar de meest veilige, kwalitatieve en duurzame werkomgeving voor onze klanten en medewerkers. Als specialist in verhuur van (hybride) aggregaten, accupakketten en trafostations, begrijpen we het cruciale belang van een veilige werkomgeving. Het waarborgen van betrouwbare stroomvoorzieningen voor onze klanten tijdens kritieke momenten en noodsituaties is onze prioriteit en verantwoordelijkheid. Onze KAM-functionaris, Edwin Jelsma, speelt een sleutelrol bij het handhaven van ons uitgebreide veiligheidsbeleid. Ontdek in deze blog hoe veiligheid en certificeringen bijdragen aan het werken volgens de Standards of Voet.

De hoeksteen van veiligheid

Veiligheid is bij ons verweven in onze bedrijfscultuur. We hebben een toegewijd team van professionals, zoals onze KAM-functionaris Edwin Jelsma, die ervoor zorgt dat veiligheidsprotocollen worden nageleefd en dat onze medewerkers goed zijn opgeleid om veilig te werken met onze apparatuur. We zetten ons in om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en -richtlijnen, zodat onze klanten met een gerust hart kunnen vertrouwen op onze diensten. Daarnaast beseffen we dat veiligheid niet alleen van essentieel belang is voor onze directe klanten, maar ook voor onze medewerkers en het milieu. Door zorgvuldig om te gaan met onze apparatuur, de omgeving en het minimaliseren van eventuele risico's, dragen we bij aan een veiligere en duurzamere samenleving.

Het KAM-handboek: een gids voor veiligheid

Edwin is verantwoordelijk voor het beheren en implementeren van het KAM-beleid (KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu).
Hoe hij dit aanpakt? Het begint met het opstellen van een kwaliteitshandboek. Daarin worden de eisen, normen en verwachtingen van de directie vastgelegd. Samen met alle medewerkers neemt Edwin dit handboek door zodat alle locaties waar we werken, het gedrag van de medewerkers en mogelijke risico’s in lijn liggen met de vastgestelde eisen. Daarbij zorgt Edwin ervoor dat de verschillende certificeringen die wij hebben worden nageleefd.
Het KAM-handboek fungeert dus als een betrouwbare gids voor onze medewerkers met alle normen en richtlijnen die moeten worden nageleefd om een veilige werkomgeving te waarborgen. Dankzij dit uitgebreide veiligheidsbeleid en onze verschillende certificeringen kunnen onze medewerkers met een gerust hart hun werk doen, vertrouwen onze klanten op onze dienstverlening en staat duurzaamheid hoog in onze Standards. Bij Voet denken we altijd vooruit, met het oog op een veilige en optimale werkomgeving.

Het belang van certificeringen

Bij Voet hebben we maar liefst zeven certificeringen, namelijk VCA**, Safety Culture Ladder Trede 3, NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, ISO 26000, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en de CO2-prestatieladder Trede 5. Deze certificeringen zijn essentieel binnen onze bedrijfsvoering en tonen aan dat ons bedrijf voldoet aan specifieke en strenge normen en richtlijnen. Hierdoor kunnen we aan de eisen van onze klanten voldoen en laten we zien dat we bewuste keuzes maken op het gebied van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en informatiebeveiliging. Edwin licht hieronder de verschillende certificeringen die we binnen Voet hebben toe.

Veiligheidscertificeringen: VCA** 

Deze veiligheidscertificering richt zich op het waarborgen van de algehele veiligheid binnen Voet. Het zorgt ervoor dat onze medewerkers beschikken over voldoende middelen en zich bewust zijn van veiligheidsvoorschriften. Hierbij kijken we naar aspecten zoals het dragen van veiligheidskleding, veilig werken op hoogte en de juiste omgang met voertuigen. Voor Voet is veiligheid een topprioriteit, omdat onze werkzaamheden vaak plaatsvinden in situaties waar veiligheidsrisico's kunnen optreden, zoals bij het opzetten en onderhouden van tijdelijke stroomvoorzieningen voor evenementen of bouwprojecten.

Veiligheidscertificering: Safety Culture Ladder Trede 3

Met deze certificering tonen we aan dat we binnen Voet actief bezig zijn met het stimuleren en bewustzijn van veilig gedrag onder onze medewerkers. Naast het naleven van veiligheidsprocedures, gaat het ook om het onderling observeren en aanspreken van collega's op veiligheid. Bij Voet werken we voortdurend aan het verbeteren van onze veiligheidscultuur. Dit omvat onder andere het organiseren van veiligheidstrainingen en het implementeren van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer door onze KAM-functionaris.

Kwaliteitscertificering: NEN-EN-ISO 9001

Deze kwaliteitscertificering garandeert de consistentie en betrouwbaarheid van onze werkprocessen. Het betekent dat wij, Voet, een gestructureerd kwaliteitsmanagementsysteem hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van klanten en aan de wettelijke en regelgevende vereisten. Elk proces, van offerte aanvraag tot opdrachtbevestiging, is duidelijk beschreven en wordt consequent nageleefd.  

Milieucertificering: NEN-EN-ISO 14001

Een certificering op het gebied van milieumanagement. Deze internationale norm is gericht op het bevorderen van milieubewustzijn en duurzaamheid binnen een organisatie. Het doel van de certificering is om bedrijven te helpen hun impact op het milieu te verminderen en op een verantwoorde manier om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Door te voldoen aan de eisen van deze milieucertificering, laten we zien dat we bij Voet actief werken aan het minimaliseren van milieubelasting en het bevorderen van een groenere en milieuvriendelijke aanpak in onze bedrijfsvoering.

MVO Certificering: ISO 26000

Dit certificaat geeft onze onderneming handen en voeten om invulling te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid binnen Voet Energy Solutions. Door deze certificering leggen wij verantwoordelijkheid af voor de impact van onze activiteiten op de samenleving, de arbeidsomstandigheden en het milieu. Onze KAM functionaris Edwin begeleidt ons hierin om maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Voet op een gestructureerde en meetbare manier te implementeren en te verbeteren.

Informatiebeveiligingscertificering: NEN-EN-ISO/IEC 27001

Aan de hand van deze certificering tonen we aan dat we op een veilige manier omgaan met privacy en gevoelige informatie, zoals klant- en persoonsgegevens. Een certificering die gericht is op informatiebeveiliging en die een belangrijk onderdeel vormt voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen Voet. Het is een certificering die steeds belangrijker wordt, aangezien klanten steeds meer waarde hechten aan de bescherming van hun gegevens.

Duurzaamheidscertificering: CO2-prestatieladder Trede 5

De CO2-Prestatieladder kent vijf treden, waarbij trede 1 het laagste niveau van CO2-bewustzijn vertegenwoordigt en trede 5 het hoogste niveau van duurzaamheid en CO2-reductie weergeeft. Deze duurzaamheidscertificering bevestigt ons bewuste duurzaamheidsbeleid. We streven bij Voet naar CO2-reductie en verbetering van de energie-efficiëntie om onze ecologische afdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Klanten stellen deze certificering steeds vaker als een vereiste om met ons samen te werken en dat begrijpen wij volledig.

Een duurzame toekomst

Bij Voet vormt veiligheid een onmisbaar onderdeel van onze missie; energie voor morgen, voor zowel ons bedrijf en onze klanten, als voor de wereld om ons heen. Samen bouwen we aan een veilige en duurzame toekomst, waarin onze klanten 24/7 kunnen vertrouwen op een betrouwbare stroomvoorziening onder alle omstandigheden. Voor ons is veiligheid niet alleen een belofte, het is een toewijding die we elke dag naleven; energie voor de volgende generatie. Zo blijven we streven naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. Binnen de Safety Culture Ladder werken we naar trede 4 toe, hier gaan jullie de komende periode meer over horen.

Heb je vragen over één van onze certificeringen? Stuur gerust een bericht, onze KAM-functionaris vertelt je graag meer over het KAM-beleid binnen Voet Energy Solutions.