donderdag 14 september 2023

Emissieloos boren, aangedreven door batterijen

Een uniek, innovatief project; emissieloos boren, volledig aangedreven door batterijen met uitsluitend groen opgewekte stroom. Begin september is Tennet gestart met de uitvoering van het project waarbij twee bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen, die door de wijken Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds te leggen. De boring die hiervoor nodig is betreft een lengte van 800 meter die een aantal dagen zal duren.

Met deze nieuwe -en toekomstige- manier van werken, is over een afstand van maar liefst 800 meter de afgelopen 2 weken een 4x 200mm bundelbuis door de grond getrokken met een elektrisch aangedreven boorinstallatie van Klever Boor- en Perstechniek. De eerste boorinstallatie in Nederland van deze omvang die emissieloos werkt.

Om de elektrisch aangedreven boor draaiende te houden is er een vermogen van 4500 kWh per dag nodig. Voet Energy Solutions zet voor dit project 12 batterij-systemen in, elk met een opgeslagen vermogen van 422 kWh. Tussendoor worden de batterijen opgeladen op ons laadplein in Culemborg met groen opgewekte stroom afkomstig uit ons zonnedak.

Door gebruik te maken van een groot mobiel docking-station kunnen de 4 batterij-trailers (elk met 3 batterijen) op de boorlocatie doorlopend, snel en naar behoefte worden aan- en afgekoppeld van de busbar waarop de boorunit, recycling unit en hogedrukpomp zijn aangesloten.

De grootste uitdagingen die daarbij moeten worden overwonnen zijn hoge stootlasten en een hoge vermogensvraag. Dit is één van de eerste projecten in Nederland waar deze techniek op deze schaal wordt toegepast. ‘Op sommige momenten kwamen er pieken van 800 (!) kW voorbij en zagen wij het dagverbruik soms wel oplopen tot liefst 5 mWh’, aldus John Voet.

Kritisch blijven is bij projecten van deze omvang van groot belang. Duidelijk is dat met deze pilot een grote stap wordt gezet naar grote infra technische projecten, waarbij de grootste verbruikers continu kunnen worden voorzien van groene energie.

Met de data die vrijkomt zullen we tijdens de voortgang van dit project en toekomstige uitdagingen binnen de energietransitie zorgdragen voor nog meer optimaal renderende energiesystemen.

Met gezamenlijke focus hebben zowel wij, Voet Energy Solutions, als Klever Boortechniek, ieder binnen hun eigen sector, bewezen te voldoen aan de strengste normen en voorschriften. Niet alleen qua naleving, maar ook als streven naar voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van de hoge veiligheidsaspecten die dergelijke projecten met zich meebrengen.

Energie voor de volgende generatie

Bij Voet Energy Solutions staan we aan de voorhoede van de revolutie in duurzame energie. Onze missie is diepgeworteld in de overtuiging dat we, samen met onze klanten, traditionele energie behoeften kunnen verbreken voor nieuwe technieken die gedragen worden door niet fossiele energie bronnen.

Meer informatie over het project of wil jij in de toekomst werken aan innovatieve projecten binnen Voet Energy Solutions? Neem dan contact met ons op.