vrijdag 20 mei 2022

Een open veiligheidscultuur bij Voet Energy Solutions

Voet Energy Solutions heeft zich opnieuw gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder trede 3. Dat houdt in dat veiligheid goed in de bedrijfscultuur van Voet zit verweven. Vorige week zijn er twee auditoren op bezoek geweest om te toetsen hoe Voet en de medewerkers omgaan met veiligheid op de werkvloer. Tijdens twee werkbezoeken hebben zij ook op projectlocatie het veiligheidsbewustzijn gecontroleerd.

De Safety Culture Ladder is een certificering en een instrument waarmee gemeten wordt hoe een organisatie zowel intern als extern omgaat met veiligheid, houding en gedrag. Voor Voet is de veiligheidscultuur van groot belang. De medewerkers moeten veiligheid door hun aderen hebben stromen.

De auditoren hebben Voet een score van 93% toegekend. Tijdens de eindpresentatie spraken zij hun complimenten uit over onder andere de betrokken directie, de open veiligheidscultuur waar collega’s elkaar durven aan te spreken over onveilig gedrag en over de goede kennis en ervaring bij de medewerkers.

Met een aantal heldere tips gaat Voet Energy Solutions zich voorbereiden op 2023. Dan willen wij er klaar voor zijn om trede 4 in de Veiligheidsladder te beklimmen.