donderdag 8 februari 2024

Duurzame stroomvoorziening op het New Wine Festival

Elk jaar vindt op het prachtige Landgoed Velder in het Brabantse Liempde een week lang het New Wine festival plaats. Voor het vijfde jaar op rij heeft Voet Energy Solutions de tijdelijke energievoorziening mogen verzorgen.

In de eerste jaren van ons partnerschap met het festival leverden we mobiele noodstroomaggregaten om in de energiebehoefte te voorzien. Destijds maakten we deels gebruik van het lokale energienet en voegden generatoren toe om een stabiele stroomvoorziening te waarborgen. Dankzij onze technologische vooruitgang en innovatieve visie hebben we dit jaar een mooie stap gezet richting duurzaamheid en efficiëntie.

Dit jaar hebben we het volledige festival, met een indrukwekkende besparing van zo’n 99% diesel t.o.v. vorig jaar, laten draaien! Dankzij onze hybride oplossing hebben we optimaal gebruik kunnen maken van de netaansluiting op de festivallocatie. Doormiddel van laagspanningskabels hebben we een slimme ringleiding over het terrein gebouwd. Het hybride systeem, bestaande uit de netaansluiting, een krachtige batterij (420 kWh) en een generator, zorgt ervoor dat we het maximale vermogen uit het energienet konden halen. De batterij compenseert eventuele tekorten en zodra deze leeg dreigt te raken, springt de generator kort aan om de batterij bij te laden.

De resultaten mogen er zijn! Waar we voorheen zo’n 10.000 liter diesel per twee weken gebruikten, is dat nu teruggebracht tot slechts 100 liter. Deze substantiële besparing in brandstof en CO2 reductie gaan hand in hand met een verhoogde leverzekerheid van de energie. Dankzij de ingebouwde ringleiding en het gebruik van minder componenten minimaliseren we storingen en uitval. Een mooie stap in de richting naar een groener en duurzaam festival.

Onze betrokkenheid bij het New Wine Festival gaat verder dan de levering van tijdelijke energievoorzieningen. We participeren actief in het stroomplan, waarbij we jaarlijks samen met Stichting Opwekking kijken naar optimalisatiemogelijkheden en verbeteringen. Het is een dynamisch proces dat we van A tot Z uitvoeren waarbij we de klant ontzorgen. Naast dat we het transport en een deel van de elektriciteitsopbouw verzorgen, beheren we ook het brandstofmanagement. Iets wat tijdens de laatste editie van het festival heel erg mee viel omdat we gebruik hebben gemaakt van het energienet.

Goed om te delen dat deze technologische vooruitgang niet gepaard gaat met een financiële last voor onze klant. Hoewel er een lichte stijging in de kosten is, hebben we in ruil daarvoor een aanzienlijk betere en betrouwbare energievoorziening geleverd. Samen met Arie Korengevel, zijn elektra ploeg en de organisatoren van het New Wine Festival mogen we trots zijn op een energievoorziening met minimale CO2-uitstoot op locatie, een mooie prestatie.

Wij blijven ons met Voet Energy Solutions inzetten voor innovatie en duurzaamheid. Dit project laat niet alleen ons specialisme zien, maar ook onze toewijding aan een groenere toekomst voor evenementen. We kijken uit naar de volgende editie van het New Wine Festival!