vrijdag 10 december 2021

Smart Grid: energiestromen slim verdelen

Het verschil in vraag en aanbod naar energie zorgt voor schommelingen in de elektriciteitsstroom. Smart Grid is een slim energienetwerk. Door meet- en regelsystemen toe te voegen, worden deze schommelingen weggehaald. Lees in dit kennisartikel waarom Smart Grid nu en in de toekomst belangrijk is.

Hoe werkt Smart Grid?

Door de (op)komst van variabele energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, is het ingewikkelder geworden om evenwicht te brengen in de elektriciteitsstroom. De zon en wind doen wat zij willen. Er vindt dus energieproductie plaats die niet afhankelijk is van de vraag. 

Met Smart Grid kan altijd aan de vraag van energie voldaan worden, ook al is het windstil en schijnt de zon niet. Het meet pieken en dalen. Wanneer nodig wordt er extra energie aangevoerd of wordt het herverdeeld. Niet iedere Smart Grid opstelling kan ook energie opslaan. Wanneer er een batterijsysteem aan de opstelling wordt toegevoegd, kan dit wel. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van energie. Maar ook zonder een batterijsysteem wordt de elektriciteit veel efficiënter verdeeld dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van Smart Grid.

De voordelen van een Smart Grid opstelling

Op elk moment van de dag is vanaf een afstand het energieverbruik inzichtelijk én te beïnvloeden. Wanneer er een overschot aan energie is, kan deze worden doorgesluisd naar een plek waar een tekort is. Als het éne bedrijf bijvoorbeeld meer energie heeft dan nodig, dan kan deze energie worden verdeeld naar een ander bedrijf. Zo wordt er altijd precies genoeg stroom geleverd ten opzichte van het verbruik.

Doordat Smart Grid voor veel meer efficiëntie zorgt, worden er ook kosten mee bespaard. 

Hoe zet Voet Energy Solutions Smart Grid in?

Met Smart Grid kunnen meerdere energiebronnen aan elkaar worden gekoppeld. Deze worden onafhankelijk van elkaar bestuurd. Zo kan Voet Energy Solutions bijvoorbeeld een accupakket en zonnepanelen combineren met een dieselaggregaat. Wanneer het accupakket leeg dreigt te raken en de zon niet schijnt om deze op te laden, schakelt het dieselaggregaat automatisch in om het accupakket bij te laden. Wanneer er een netaansluiting aanwezig is, kan het accupakket ook nog worden opgeladen door de energie van het net. 

Alle noodstroomoplossingen van Voet zijn zo uitgerust dat ze onderdeel kunnen uitmaken van een Smart Grid opstelling. Hiermee heeft Voet dus ook 24/7 inzicht in de status van de apparatuur, het stroom- en eventuele dieselverbruik en waar de geleverde energie vandaan komt.

Wilt u meer informatie over Smart Grid of heeft u interesse om bijvoorbeeld een accupakket als onderdeel van een Smart Grid opstelling bij ons te huren? Neem dan gerust contact met ons op!