maandag 16 mei 2022

Load share, load balancing en peak shaven, wat is wat?

De noodstroomoplossingen worden alsmaar slimmer. Door het toepassen van verschillende soorten software valt er veel te winnen op het gebied van het leveren én gebruiken van energie. Load share, load balancing en peak shaven zijn drie belangrijke technieken die voor meer efficiëntie zorgen. Drie termen die erg dichtbij elkaar liggen. Maar hoe worden ze precies toegepast en wat zijn de verschillen?

Hoe werkt load share?

Bij load share wordt het actieve- en het reactieve vermogen (ook wel blindvermogen genoemd) gelijkmatig verdeeld over verschillende vermogensbronnen. Dit zijn bijvoorbeeld een accupakket in combinatie met het net, of een aggregaat in combinatie met een accupakket én het net. Dat betekent dus dat load share alleen wordt gebruikt als er meer dan één vermogensbron is. Load share zorgt ervoor dat deze verschillende bronnen naar ratio van hun capaciteit hetzelfde leveren; de belasting van de verschillende voedingen is precies gelijk.

Voorheen werd load share vaak gebruikt wanneer er meerdere aggregaten parallel aan elkaar werden gekoppeld. De belasting werd dan gelijkmatig verdeeld over deze verschillende machines. Tegenwoordig zien wij steeds vaker dat het ook wordt toegepast in het net, bijvoorbeeld in combinatie met een accupakket en de Blue Hybrid Box.

Wanneer wordt load share toegepast?

Load share wordt op veel verschillende manieren toegepast. Zoals hierboven al omschreven, gebeurt het alleen wanneer er meer dan één vermogensbron is. Wij hebben het onder andere toegepast in het net (bij een synchrone netovername bijvoorbeeld), voor de industrie en bij een ziekenhuis.

Load share is een goede manier om grote vermogens op te pakken met kleinere machines en om de bedrijfszekerheid te waarborgen.

Alle noodstroommachines van Voet Energy Solutions zijn uitgerust met een DEIF besturingssysteem. Dit systeem maakt het daarom voor al deze machines mogelijk om in load share te draaien.

Wat zijn de voordelen van load share?

Load share zorgt voor meer betrouwbaarheid; met deze techniek voorkomen we namelijk overbelasting. Load share geeft de gebruiker een zekere vorm van flexibiliteit. Het is heel gemakkelijk om vanaf een afstand het vermogen op- en af te schalen.

Een ander voordeel is het ‘modulair bouwen’ met noodstroomoplossingen. Meerdere machines kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. Dit kan ook een uitkomst bieden voor het transport. Vier kleinere machines zijn in bepaalde gevallen gemakkelijker te vervoeren (en te plaatsen) in plaats van één grote.

Bent u benieuwd hoe load share op uw project kan worden ingezet? Neem gerust contact met ons op.

Wat is load balancing?

Load balancing voorkomt overbelasting en voorziet in de meest efficiënte inzet van machines en verdeling van vermogen. Zoals bekend heeft elke energieoplossing een maximum aan het vermogen dat op één moment gebruikt kan worden. Met load balancing leveren de gekoppelde vermogensbronnen een vooraf ingesteld percentage van het benodigde vermogen. Wanneer één hiervan, bijvoorbeeld het accupakket of het net, over dit percentage heen gaat, wordt dit met behulp van de software en een andere vermogensbron weer in balans gebracht.

De software kan zo worden ingesteld dat het percentage vermogen wat wordt gevraagd of geleverd varieert per uur. Zo kan er tijdens de drukke energiespits om 07.00u ’s ochtends en 18.00u ’s avonds een hoger vermogen worden ingesteld dan in de rustige uren van de nacht.

Wat zijn de voordelen van load balancing?

Net zoals load share zorgt ook load balancing voor een grotere betrouwbaarheid; door vooraf een maximaal percentage van het vermogen in te voeren, voorkomt men overbelasting. Daarnaast kan met load balancing gemakkelijk ingesteld worden welke machine het meeste vermogen levert. Hierdoor wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd, wat  zorgt voor meer efficiëntie. Vervolgens kan load balancing ook ingezet worden om de inzet/draaiuren van machines te beperken. Zo kunnen we er dus makkelijk voor kiezen om het meeste vermogen uit het accupakket te halen en het aggregaat zo min mogelijk te laten draaien.

Wanneer wordt load balancing toegepast?

Met een hybride opstelling is load share een geschikte manier om de vermogens zodanig te verdelen dat op zaken als energieverbruik of uitstoot geoptimaliseerd kan worden. Dit zorgt voor een kostenbesparing en verlaging van de CO2 uitstoot.

Wat is peakshaving?

Piekscheren, peak shaven en aftoppen betekenen allemaal hetzelfde. Dit is een manier van load balancing. Met deze techniek wordt het aanbod continu afgestemd op de vraag. De ‘peak’ in de term peak shaven staat voor de gebruikerspiek, het maximale van de verbruikersafname. Bij peakshaven worden deze pieken verlaagd met de inzet van extra vermogensbronnen zoals generatoren of accupakketten. Dit creëert een gelijkmatigere vraag van elektriciteit gedurende de dag voor de voornaamste vermogensbron, vaak het net. Wanneer de software detecteert dat de verbruikersafname 5% verwijderd is van een vooraf ingestelde limiet, kan één van de vermogensbronnen volledig of stapsgewijs worden bijgeschakeld.

Wat zijn de voordelen van piekscheren?

Wanneer piekscheren wordt toegepast op de mobiele noodstroominstallatie, kunnen kosten worden verlaagd. De netbeheerder rekent bijvoorbeeld extra hoge tarieven wanneer de maximaal overeengekomen elektriciteitsafname wordt overschreven.

Door aan de opstelling van de noodstroominstallatie ook een batterijopslagsysteem toe te voegen, kan er net zo lang energie worden opgeslagen tot de grens van het net bereikt is, of tot de accu vol is. Op drukke momenten kan vervolgens alle energie boven de vooraf ingestelde limiet worden onttrokken uit de batterij. Op deze manier is geen aanvullende vermogensbron nodig, wordt er dus flink bespaard op brandstofkosten en valt hierdoor de CO2 uitstoot ook lager uit.

Wanneer wordt peakshaving toegepast?

Peak shaving is een goede toepassing wanneer er een transportbeperking geldt of als de netaansluiting te klein is. De overige capaciteit kan dan uit de noodstroominstallatie worden gehaald. Vooraf is met peak shaven heel gemakkelijk in te stellen tot hoeveel vermogen er uit het net gehaald kan/mag worden. Het resterende vermogen wordt dan bijvoorbeeld uit een accupakket gehaald.

Peak shaving wordt toegepast wanneer er ook zonnepanelen bij de installatie aangesloten zijn. In dat geval werkt het precies andersom. De zonnepanelen leveren dan het grootste deel van de stroomvraag. Alleen wanneer de zon opwek niet voldoende is om aan de vraag te voldoen, zullen andere vermogensbronnen worden aangewend. De zonnepanelen nemen dus het grootste deel van het vermogen voor hun rekening.

De techniek erachter

Deze zogenoemde ‘Power Management Systemen’ zijn inbegrepen in de DEIF besturingssystemen van onze noodstroomoplossingen (bijvoorbeeld het accupakket en aggregaat). Een communicatienetwerk maakt het mogelijk dat ook de machines met elkáár verbonden zijn. Dit netwerk maakt het mogelijk dat de besturingssystemen informatie met elkaar uitwisselen over onder andere de belasting en het beschikbare vermogen of om een smart grid installatie te bouwen.

De data die het DEIF besturingssysteem verzamelt, wordt gebruikt om te berekenen hoeveel vermogensbronnen er beschikbaar zijn en welke hiervan er worden gebruikt. Aan de hand van deze berekening kan het systeem bepalen om ook bepaalde commando’s te geven. Zo kan dit systeem stroomonderbrekers openen en sluiten en machines starten of stoppen.

Dit slimme systeem ziet nog meer. De informatie die het verzamelt, kan ook detecteren of alle vermogensbronnen even soepeltjes lopen. Wanneer één van de noodstroomoplossingen onstabiel loopt of niet beschikbaar is, kan het systeem actie ondernemen om te voorkomen dat alle stroom wegvalt.