maandag 14 februari 2022

Hoe werkt een waterstofaggregaat?

Dat Voet Energy Solutions zich focust op verduurzamen, is u vast niet ontgaan. Maar hoe doen we dat in een wereld waar het jarenlang draaide om dieselaggregaten? Dat doen we met waterstofaggregaten. Binnenkort kunt u deze duurzame noodstroomoplossing huren bij ons!

Een waterstofaggregaat werkt bijna hetzelfde als een dieselaggregaat. Natuurlijk is het belangrijke verschil dat er geen diesel in de tank gaat, maar waterstof. Wanneer er groene waterstof in de tank gaat, is een aggregaat op waterstof volledig duurzaam. 

Grijze, blauwe en groene waterstof

Niet alle soorten waterstof zijn CO2 vrij. De manier waarop waterstof wordt gegenereerd maakt dat de waterstof wel of niet ‘schoon’ is.

Grijze waterstof

Dit is het soort waterstof dat het grootste negatieve effect op het milieu heeft. Grijze waterstof wordt gemaakt door olie, aardgas of steenkool om te zetten in waterstof en CO2. Dat laatste gaat hierbij rechtstreeks de atmosfeer in.

Blauwe waterstof

Dit soort waterstof wordt op dezelfde manier gegenereerd als grijze waterstof. Het enige verschil hierbij is dat de CO2 niet de lucht in gaat, maar in de grond wordt opgeslagen. Deze methode brengt meer kosten met zich mee. Bij grijze en blauwe waterstof ben je nog steeds afhankelijk van een fossiele brandstof, namelijk aardgas, steenkool of olie.

Groene waterstof

Bij de productie van groene waterstof komt helemaal geen CO2 vrij. Deze soort wordt namelijk gemaakt met groene stroom en water, in plaats van aardgas, olie of steenkool. Door middel van elektrolyse worden groene stroom en water omgezet in waterstof. Aan het einde van het proces wordt er O2 de lucht in gestoten, zuurstof dus. Bij de productie van groene waterstof zijn dus helemaal geen fossiele energiedragers nodig.

De toepasbaarheid van een waterstofaggregaat

Een waterstofaggregaat draait optimaal wanneer er een constante stroomvraag is; bijvoorbeeld om het net mee te verzwaren of in combinatie met een Blue Battery Box.

Waterstof als energiedrager

Waterstof is naast een brandstof ook een energiedrager. Dat betekent dat waterstof door middel van een chemisch of fysisch proces ook stroom of warmte kan produceren. 

Waterstof opslaan en transporteren

Waterstof is een gas, en gassen nemen veel ruimte in beslag. Daarom wordt waterstof gecomprimeerd om het op te slaan. Maar het kan ook opgeslagen worden in een andere chemische vorm, zoals ethanol. 

Het opslaan van waterstof is dus wel een uitdaging. Dit maakt het op dit moment ook nog minder gebruiksvriendelijk. In Nederland zijn op het moment van schrijven pas 8 waterstoftankstations. Er zijn volop proeven aan het draaien waarbij de waterstof wordt getransporteerd door aardgasleidingen. Met het oog op de toekomst is dit een goede oplossing; Nederland wil gasvrij worden en met minimale aanpassingen is het aardgasnetwerk geschikt om waterstof in te transporteren. 

Er wordt ook volop onderzoek gedaan om waterstof om te zetten in een vloeistof. In deze samenstelling is het net zo gemakkelijk te transporteren als andere brandstoffen.

De kosten

Waterstof wordt niet per liter, maar per kilo afgerekend. Op dit moment kost een kilo ongeveer € 9. Wanneer je het vergelijkt met autorijden, ligt de prijs per kilometer gemiddeld tussen de prijs van benzine en diesel in.